DESOUTTER 4.0

Zrychlete transformaci své společnosti

Rostoucí míra digitalizace ve výrobním odvětví znamená, že nastupuje doba tzv. chytrých továren. Vybavování všemožných druhů zařízení snímači a jejich schopnost shromažďovat, přenášet a interpretovat data v reálném čase spěje k dříve nepředstavitelným možnostem sledovatelnosti a řízení. To umožňuje komunikaci mezi nářadím, stroji a lidmi jako nikdy předtím. Tento trend, který se obecně označuje jako Průmysl 4.0, poskytuje společnostem mnohem lepší přehled o jejich průmyslových procesech a umožňuje, že možné problémy lze odhalit ještě, než k nim dojde.
Ve společnosti Desoutter si klademe za cíl přeměnit Průmysl 4.0 na produkty a služby, které budou přinášet maximální výhody našim zákazníkům i partnerům. Počínaje kratšími prostoji až po mnohem pružnější výrobní procesy s nižšími náklady, Průmysl 4.0 má potenciál změnit způsob, jakým organizace fungují.
Tato specializovaná kniha si klade za cíl usnadnit vám putování po této cestě transformace tím, že objasňuje počátky konceptu Průmyslu 4.0 v globálním kontextu a vyzdvihuje jeho dopad na prostředí výroby. Především to je příběh o tom, jak společnost Desoutter a její partneři mohou spojit své síly při vytváření chytřejších továren budoucnosti.

Definice Průmyslu 4.0
Koncept Průmyslu 4.0

Definice průmyslu 4.0

Z globálního hlediska je koncept Průmyslu 4.0 široce přijímán jako forma digitalizace výroby. Pojem „4.0“ označuje historickou posloupnost a umísťuje tuto novou etapu jako čtvrtou transformaci ve výrobě. První průmyslovou revoluci charakterizovala mechanizace, vodní energie a parní energie. Druhou průmyslovou revoluci pak tvořila masová produkce zahrnující především elektrickou energii. Třetí průmyslová revoluce vedla k rozmachu počítačů a automatizace. Nyní jsme svědky čtvrté etapy ve výrobě – vytváření skutečně chytrých továren s kyberneticko-fyzikálními systémy a komunikací prostřednictvím internetu věcí.
Podle globální poradenské firmy McKinsey je Průmysl 4.0 charakterizován čtyřmi identifikovatelnými technologickými trendy:

  • Neuvěřitelný nárůst datových objemů, výpočetní výkon a konektivita, zejména v oblasti nízkoenergetických sítí WAN
  • Nástup analytiky a možností obchodní inteligence
  • Nové formy interakce člověk-stroj, jako jsou dotyková rozhraní, systémy rozšířené reality a nositelná zařízení
  • Zlepšení při převádění digitálních pokynů do fyzického světa, například pokročilá robotika a 3-D tiskárny.

Koncept Průmyslu 4.0

Zrod Průmyslu 4.0

Německo je obecně uznáváno jako země, ve které se zrodil koncept Průmyslu 4.0, přičemž tento název je odvozen ze strategické iniciativy, jejímž cílem je dostat zemi na pozici vedoucího státu v oblasti pokročilých výrobních systémů. Tato země se pyšní světově nejvíce konkurenceschopnými výrobními odvětvími, která jsou podporována sítí vysoce moderních výzkumných a vývojových institucí.
Německé tradičně silné strojírenství a výrobní sektory, jeho globálně významná úroveň IT schopností a jeho know-how v oblasti integrovaných systémů a technologií automatizace znamená, že má nejlepší předpoklady upevnit své místo jednoho s vůdčích vývojárů pro Průmysl 4.0.


Zrod Průmyslu 4.0
USA a chytré továrny
Koncept průmyslu 4.0

USA a chytré továrny

Jestliže Německo udalo tempo ve smyslu přijímání Průmyslu 4.0 a vzniku chytrých továren, pak určitě bude muset o svou vedoucí pozici tvrdě zápasit s USA, u kterých se předpokládá, že během příštích pěti let investují více kapitálu do digitalizace výroby než jakýkoliv jiný stát nebo region. V USA je koncept Průmyslu 4.0 spíše znám pod pojmem Průmyslový internet věcí (IIoT). Díky tomuto rychlému vývoji technologií ve výrobním prostředí se mnoho amerických organizací již dnes intenzivně připravuje na masivní změny, které je čekají.
Podle zprávy Data to Action, kterou vydal časopis Harvard Business Review je tím nejobtížnějším úkonem pro organizace při jejichtransformaci na chytré továrny vnitropodniková kultura. Aby koncept Průmyslu 4.0 mohl dosáhnout svého plného potenciálu, podniky musejí vytvořit jeden nezpochybnitelný zdroj dat a umožnit všem osobám s rozhodovacími pravomocemi, aby mohly přijímat data v reálném čase. Filozofie přijímání rozhodnutí na bázi faktických dat s použitím kvantitativních výrobních údajů bude muset být proškolován na všech úrovních managementu.


Koncept Průmyslu 4.0

Plán „China Manufacturing 2025“

I když je Čína největším světovým výrobcem, z hlediska zavádění konceptu Průmyslu 4.0 stále ještě dohání mnoho svých ekonomických rivalů v Evropě i Severní Americe. To je dáno především historickými faktory: Zatímco, například, Německo se již tradičně zaměřuje na vyspělé výrobní systémy, čínská síla vždy spočívala v globálním výrobním sektoru s nízkou hodnotou a cenou jako rozhodujícím aspektem. To vedlo k určitým nepříznivým nepoměrům: V současnosti je v zemi pouze asi 14 průmyslových robotů na 10 000 zaměstnanců v továrně, zatímco v Německu to je 282.
Nicméně časy se mění, a to rychle. Náklady na práci a ceny surovin v Číně rostou v důsledku problémů s životním prostředím a omezením zdrojů. Navíc se objevila další nízkonákladová konkurence. Postavení Číny jako „továrny světa“ je nyní ohroženo. To vedlo k tomu, že čínská vláda nyní usilovně prosazuje cestu alternativního rozvoje, v rámci které nahrazuje zastaralá výrobní zařízení a investuje do moderních technologií na bázi Průmyslového internetu věcí.


Čínský plán „China Manufacturing 2025“
Konečná montáž
Automobilový průmysl a internet věcí

Konečná montáž

Automobilový průmysl v současnosti vysílá signály rostoucího zájmu o řízení procesů, aby mohl zvýšit kvalitu výrobního procesu při současném snižování provozních nákladů. Toto odvětví nadšeně reaguje na nástup epochy Průmyslu 4.0.
Odvětví, které tradičně stojí v čele inovativních technologií, již realizuje změny v oblastech automatizace, vzájemné výměny dat a výrobních technologií s cílem co nejvíce těžit z takto dosažených příležitostí.
Bezpečnostně kritické šroubové spoje jsou již monitorovány a analyzovány získaná data jsou využívána pro účely optimalizace procesu. Snímače zaznamenávají procesní data a v reálném čase je přenášejí do databází vyšší úrovně.


Automobilový průmysl a internet věcí

Montáž podle úrovní

S využitím technologie internetu věcí koncept Průmyslu 4.0 nabízí dodavatelům automobilových součástí výrazné výhody při nižších nákladech. Trvale postupující digitalizace nabízí tomuto odvětví nástroj pro lepší reakci na rostoucí tržní tlaky. Mezi klíčové faktory patří omezení prostojů systémů, zlepšení produktivity prostřednictvím automatizace a optimalizace zdrojů a snížení výdajů na údržbu. Průmysl 4.0 podporuje svižné procesy, zlepšuje konkurenceschopnost a nabízí nové prodejní příležitosti.
Na úrovni závodů na výrobu komponentů zavádění konceptu Průmyslu 4.0 nabízí velké možnosti, zejména v oblasti prediktivní údržby. Trvalé zaznamenávání a analyzování procesních dat umožňuje předvídání výpadků na úrovni továrny i systémů, korekci neefektivních postupů a zlepšení produktivity.


Montáž podle úrovní
Inteligentní letecké továrny
Inteligentní letecké továrny

Inteligentní letecké továrny

Letecký průmysl představuje fantastické a současně mimořádně náročné odvětví, které je často synonymem vysoce kvalifikovaného personálu a nejmodernějších technologií. Avšak v případě výroby charakterizované relativně malými objemy, dlouhými cyklovými časy, velkými komponenty a vysokou mírou variability ve výrobních procesech toto odvětví nabízí specifické výzvy týkající se rozvržení inteligentního nářadí a řešení.
S tím, jak rostou objemy a lidé čím dál více cestují, všichni hlavní výrobci originálního zařízení musí zvýšit celkovou efektivitu procesů, snížit náklady související se zajištěním jakosti a vyloučit lidský faktor jako zdroj chyb. S využitím inteligentního softwaru a digitálních sítí k tomu nyní může zásadním způsobem přispět montážní nářadí. Toto nářadí nabízí mnohem větší flexibilitu a navíc může být zcela propojeno, jednak vzájemně mezi sebou a také k systémům řízení výroby a jakosti u výrobce.


Obecný průmysl 4.0

Velká výzva

Zákazníci z odvětví obecného průmyslu mají zájem o inovativní, unikátní, vysoce kvalitní a cenově efektivní produkty. Na trhu obecného průmyslu panuje velká konkurence, v rámci které jsou často nabízeny podobné produkty s kratšími životními cykly produktu, kterých je dosahováno prostřednictvím nových technických vymožeností. Takže v odvětví obecného průmyslu převládá vysoká poptávka po rychlé výrobě inovativních produktů. Tohoto cíle lze dosáhnout prostřednictvím kompletní digitalizace životního cyklu vývoje produktu. To naopak zákazníkům nabízí možnost přesné dohledatelnosti produktů, kontroly jakosti a získání cenově efektivních nových produktů. Provedení digitalizace životního cyklu produktu vyžaduje vytvoření kompletního digitálního datového modelu. Aby průmyslové společnosti dostály těmto požadavkům, spoléhají se na chytrou a adaptabilní výrobu. Velká většina produktů používá integrované systémy, snímače a ovladače, které jsou vzájemně propojeny přes síť internetu.


Obecný průmysl 4.0
Bílá kniha Desoutter 4.0
Bílá kniha Desoutter 4.0

Zrychlete transformaci své společnosti

Bílá kniha Desoutter 4.0 si klade za cíl představit Vám vizi společnosti Desoutter a pomoci Vám urychlit transformaci Vaší společnosti prostřednictvím konceptu Průmyslu 4.0.
Desoutter 4.0 nabízí mnohem více než jen unikátní řešení, přináší Vám propojené produkty a zkušenosti. Nyní můžete zlepšit svou provozní dobu, flexibilitu a produktivitu, když si stáhnete Desoutter 4.0: Zrychlete transformaci své společnosti s pomocí Bílé Knihy.


Důvěřují nám

Toyota

Se společností Desoutter spolupracuji od roku 2012, kdy jsme poprvé začali používat akumulátorové montážní nářadí řady E-LIT v rámci výrobní linky Toyota Prius. Myslím si, že implementace konceptu Průmyslu 4.0 v naší továrně přispěje k lepší komunikaci v rámci různých řešení. Usilujeme o vytvoření kvalitního výrobního prostředí se snadnou správou, špičkovým systémem řízení jakosti a jednoduchými postupy reportování.

Jsem přesvědčen, že řešení Průmyslu 4.0 od společnosti Desoutter nám umožní zjednodušit komunikaci mezi různými druhy nářadí a externími řešeními s cílem zlepšit výrobní proces. V současnosti na naší výrobní lince používáme nářadí E-Pulse od společnosti Desoutter, jelikož jeho charakteristicky vysoké rychlosti a nízký reakční moment odpovídají našim požadavkům. V budoucnosti plánujeme nasazení bezdrátového nářadí, na co možné nejvíce pracovištích. V ideálním případě bude veškeré naše akumulátorové nářadí komunikovat vzájemně mezi sebou a také s ERP v továrně.

Jaguar Land Rover

Nářadí a utahovací řešení od společnosti Desoutter využíváme v našich seřizovacích a montážních provozech v továrně Changshu. V současnosti provádíme montáž řešení řídicího systému technologických procesů PivotWare ve strategických oblastech. Tato řešení nám pomáhají vyřešit složité výrobní požadavky, což umožňuje operátorům soustředit se na správné provedení složitých procesů pokaždé správně zlepšujíce kvalitu. V našem případě představuje Průmysl 4.0, případně Čína 2025, další krok ke zlepšování konektivity.

Naším cílem je bezproblémové připojení našeho vybavení tak, abychom vytvořili ještě efektivnější výrobní systémy, pomocí kterých budeme vytvářet lepší výrobky a rychleji reagovat na požadavky zákazníků. Máme v plánu přeměnit naši druhou provozovnu pro seřizování konečnou montáž na chytré pracoviště.

Společnost Desoutter nám pomáhá vytvořit plně propojenou síť nářadí, prostřednictvím které budeme mít okamžitý přístup k provozním údajům o našem nářadí a utahovacích procesech, takže s předstihem budeme schopni identifikovat a řešit možné problémy.

Hella

Ve společnosti Hella Autotechnik vyvíjíme nové procesy a uvádíme je do praxe, ale také zlepšujeme procesy stávající. S firmou Desoutter jsme začali spolupracovat v roce 2007, když jsme hledali pokročilé technologie pro zlepšení našich výrobních procesů. Firma Desoutter nám navrhla přizpůsobená a inovativní řešení, která nám pomohla dosáhnout našich cílů. Jsme přesvědčeni, že Průmysl 4.0 nám nabízí mimořádnou příležitost, abychom mohli zdokonalit své výrobní kompetence a ještě více využívat výhody plynoucí z těchto technologií. Díky tomu pak budeme schopni vyvíjet a vyrábět naše produkty rychleji, levněji a s větší přesností.

Připravujeme se na zavedení softwaru PivotWare pro řídicí systémy technologických procesů, o kterém jsme přesvědčeni, že nám pomůže urychlit týmové porozumění našich výrobních procesů a posílit dodržování pracovních instrukcí. Věříme, že s řešeními Průmysl 4.0 od společnosti Desoutter získáme inteligentní zařízení umožňující větší konektivitu, integraci a spolupráci.

Skoda

Prémiové průmyslové nářadí Desoutter používáme již dlouhou dobu, protože jeho vysoká kvalita, inovativní provedení a konektivita jej odlišuje od ostatní konkurence. Mám konkrétní odpovědnost za oblast nástrojů, včetně nákupů nového vybavení a souvisejících služeb a údržby.

Pro mě osobně Průmysl 4.0 znamená nové technologie usnadňující podporující automatizaci, robotiku a geolokaci. Zatím jsme v naší továrně ještě nezačali s implementací konceptu Průmysl 4.0, ale připravujeme se na něj. V současnosti již používáme nabídku služeb Smart Start od společnosti Desoutter , což je velmi užitečné montážní nářadí na klíč, jakož i akumulátorové nářadí k zajištění lepší flexibility a mobility.

Honda

Mám na starosti údržbu nářadí ve výrobní závodě Honda v Bangkoku. S firmou Desoutter spolupracujeme už od roku 2010, kdy jsme poprvé začali používat jejich olejové pulzní nářadí na výrobní lince. V současnosti používáme řešení společnosti Desoutter v kombinaci s akumulátorovým nářadím , abychom zajistili optimální flexibilitu montážního procesu. Usilujeme o zkrácení doby dodávky na trh a plánujeme zvýšit podíl využívání automatizace na našich montážních linkách a zlepšit rozhraní obsluhy v blízké budoucnosti.

Jsem přesvědčen, že díky konceptu Průmyslu 4.0 se staneme atraktivnějším partnerem pro spolupráci, protože budeme moci efektivněji a pružněji reagovat na požadavky na zákaznická řešení. Desoutter považuji za inovativní společnost, která má významnou roli při prosazování konceptu Průmyslu 4.0 v Thajsku.

SAAB

Myslím si, že díky svému spolehlivému nářadí a inovativním řešením pro montáž, která nám pomáhají zvyšovat produktivitu, je Desoutter vždy o krok napřed před konkurencí. Více než deset let jsme používali malé ruční vrtačky a nyní již třetím rokem používáme akumulátorové vrtačky řady SETITEC , zejména automatické vrtací jednotky.

V současnosti u nás probíhá fáze validace, v rámci které testujeme řešení Průmyslu 4.0 od společnosti Desoutter zahrnující rovněž geolokaci, čtečky QR kódů, systémy řízení procesů PivotWare a nový software. Cílem je zřízení komunikace mezi obsluhou, rozhraním HMI a nářadím.

Ford

Společnost Ford začala používat produkty firmy Desoutter ve svém závodě v tureckému İnonu již před velmi dlouhou dobu, a já sám jsem začal s tímto nářadím pracovat před sedmi lety, když jsem nastoupil do společnosti. Vyrábíme motory pro nákladní automobily a užitková vozidla a přijetí konceptu Průmyslu 4.0 je pro nás velmi důležité, protože nám umožňuje optimalizovat efektivitu našich výrobních linek a zabezpečit výrobní procesy. V současnosti používáme technologii řízení prostřednictvím čárových kódů od společnosti Desoutter, která zahrnuje pokročilý řídicí program, přičemž všechny jednotky našeho nářadí jsou připojeny k řídicím modulům CVI NET WEB umožňujícím realizovat sledovatelnost.

I když implementace konceptu Průmyslu 4.0 ještě nějakou dobu potrvá, postupně se blížíme k jeho naplnění. Myslíme si, že v tomto směru systém řízení procesů PivotWare od Desoutter nabízí skvělý potenciál.

Geely

Se společností Desoutter spolupracujeme již od roku 2010 a v současnosti používáme jejich řídicí moduly CVI NET WEB , které nám poskytují údaje sledovatelnosti v reálném čase v mnoha našich továrnách po celé Číně. Chytré nářadí a databáze společnosti Desoutter nás vedou k provádění pravidelné proaktivní údržby s cílem optimalizovat disponibilitu jednotlivých továren.

Digitální továrna je základní podmínkou pro vybudování chytré továrny. Jako součást naší strategie Průmysl 4.0 shromažďujeme data třídy A v našich továrnách finální montáže s cílem optimalizovat proces montáže. Dalším krokem bude investice do automatizace strojů a technologie cobotů (kolaborujících robotů).

LS Cable Systems

Jsem odpovědný za realizaci výrobního a technologického plánu naší společnosti, který představuje klíčový faktor pro zlepšení produktivity. V současnosti používáme řešení společnosti Desoutter v kombinaci s vlastním programem řízení procesů, abychom zajistili sledovatelnost u našich kritických operací.

Domnívám se, že koncepty CHYTRÉ továrny a Průmyslu 4.0 představují způsob, jak sdílet data, zlepšit konektivitu a zajistit snazší sledování a řízení různých aplikací. Zatím ještě nemáme plán pro implementaci konceptu Průmyslu 4.0 v rámci celé společnosti, ale pracujeme na tom! Víme o řešeních Průmysl 4.0 od společnosti Desoutter, protože několik roků jsme spolupracovali s jejich korejským týmem.

Cart

Váš košík

Položka odstraněna. Vrátit zpět