Průmysl 4.0 a lidský faktor

Průmysl 4.0 a lidský faktor


Vzestup automatizace a přechodu na „inteligentní“ nástroje Průmyslu 4.0 nám pomáhá vytvářet zakázková řešení šitá na míru specifickým požadavkům zákazníků – a to především v hi-tech sektorech, jako jsou automobilový průmysl či letecký a kosmický průmysl. Legendární prodejní slogan společnosti Ford, který říkal, že můžete mít jakoukoli barvu, pokud to bude černá, už dávno neplatí. Nyní i automobilky nejnižší třídy nabízejí výběr z pestré palety barev a funkcí, díky kterým se objednávky liší. Tato úroveň individualizace však s sebou nese nové výzvy ve smyslu role, jakou lidé hrají ve výrobním procesu – zejména pak s ohledem na rozvoj dovedností a snížení chybovosti.

V minulosti byl montážní technik vysoce ceněný, protože mohl kompetentně vykonávat stejnou práci na stejné lince den za dnem. V dnešní době flexibilnějších výrobních prostředí se od téhož technika může vyžadovat, aby na jedné směně nýtoval panely karoserie a na druhé směně pak zapojoval elektroinstalaci světel. Tradiční formy školení ve všech těchto oblastech vyžadují čas, přičemž s ohledem na tempo technologických změn může tato forma vzdělávání brzy skončit takříkajíc ve starém železe. Jak tedy můžeme zajistit, aby se moderní montážní pracovníci cítili ocenění a kompetentní? Jak můžeme zajistit, aby měli přístup k informacím potřebným k efektivnímu a bezchybnému dokončení rozmanitých úkolů? 

Společnost Desoutter má odpověď: PivotWare. Jedná se o komplexní platformu pro řízení procesů, která operátory provede specifickou sadou montážních úkonů v rámci automatizovaného procesu. Grafické a textové zobrazení operátorům přesně ukazuje, které nástroje a komponenty mají použít a kam tu kterou komponentu namontovat. Než operátor přistoupí k další fázi, systém každý krok zkontroluje, zda byl proveden správně. Zákazníci mohou tuto platformu sami programovat pomocí dodaných softwarových nástrojů. Díky tomu budou moci rychle reagovat na změny výrobních požadavků, aniž by museli čekat na zásah specialisty.

Vzhledem k tomu, že automatizace neustále vytváří nové role a nové výzvy, intuitivní rozhraní člověk-stroj typu PivotWare budou čím dál důležitější. Tato platforma totiž nejenže nabízí vyšší kvalitu, ale také snižuje nutnost výrobky přepracovat. Další významnou výhodou jsou pak větší objemy výroby v automatizovaných prostředích a podpora kontroly a sledování.

Poté, co byla platforma PivotWare v rámci kontrolovaného pilotního programu zavedena v USA a Číně, je nyní dostupná po celém světě.

Cart

Váš košík

Položka odstraněna. Vrátit zpět