Průmysl 4.0: Od teorie k realitě

Průmysl 4.0: Od teorie k realitě


Od povídání o teorii Průmyslu 4.0 a jeho potenciálních výhodách se postupně přechází k diskuzím o tom, jak je převést do praxe.

Ve společnosti Desoutter jsme vytvořili kontrolní seznam pro Průmysl 4.0 obsahující všechny aspekty, o kterých jsme přesvědčení, že umožní vznik a fungování továren budoucnosti:

  • Flexibilnější správa nástrojů a softwaru 
  • Dostupnější konektivita, méně hardwaru
  • Intuitivní provoz nenáchylný k chybám
  • Nastavení a opětovná konfigurace vyžaduje minimum času
  • Dopředná kompatibilita a připravenost na budoucnost 
  • Správa dat a řízení KPI 
  • Normativní údržba

Na vytvoření chytré továrny samozřejmě nestačí jen jedna společnost. Existuje celá řada faktorů, které je třeba skloubit, aby se Průmysl 4.0 stal realitou. Silné politické a hospodářské stimuly, správné investice do kompetencí a školení a dostupnost pokročilých nástrojů usnadňujících implementaci – to vše musíme spojit, jestliže se chceme těšit z výhod kompletní digitalizace. Je zřejmé, že abychom se přenesli do automatizované budoucnosti, musíme se všichni přičinit na změně myšlení a pomoci ostatním, aby učinili totéž. 

Hlavním úkolem společnosti Desoutter coby předního výrobce montážních řešení je předvídat, co budou naši zákazníci potřebovat v dalším kroku. Naše elektronická kniha Desoutter 4.0 dokazuje, že svou roli bereme velmi vážně a úzce spolupracujeme s lidmi na mnoha úrovních a v různých odvětvích, abychom porozuměli změnám, se kterými se potýkají. Takže když vám předkládáme kontrolní seznam pro Průmysl 4.0, můžete si být jisti, že již aktivně pracujeme na tom, abychom pomohli našim zákazníkům dosáhnout jejich cílů – ať už mají ambice ke zvýšení produktivity, flexibility či provozuschopnosti nebo rychlejší proniknutí na trh oproti konkurenci. Jednou s možností, jak těchto cílů dosáhnout, je vyvážit funkce a produkty na montážních linkách.

Na základě našich zkušeností a znalostí s jistotou prohlašujeme, že v současné době probíhá zásadní skoková změna ve správě více nástrojů, která nabídne mnohem širší konektivitu a flexibilitu, než bylo dosud možné. Těším se, až se s vámi podělím o to, jak chceme v roce 2018 realizovat naše přání a představy týkající se Průmyslu 4.0!

Cart

Váš košík

Položka odstraněna. Vrátit zpět