Smart Factory: Produkty společnosti Desoutter pro továrny budoucnosti

Smart Factory: Produkty společnosti Desoutter pro továrny budoucnosti


Koncepce Desoutter 4.0 využívá moderní technologie k automatizaci a zvýšení flexibility montáže – od hromadné výroby až po automatizovanou výrobu jednotlivých kusů (tzv. „Batch Size 1“). Podívejme se na příklad síťové montáže:

Společnosti nabízející pestrý sortiment produktů v různých variantách potřebují flexibilní výrobu, aby dokázaly tyto produkty vyrobit hospodárně. Flexibilní výroba předpokládá síťové propojení výrobních systémů. Tyto systémy spolu mohou komunikovat – což je důležitý krok na cestě k automatizaci.

Jedním z praktických příkladů může být linka na montáž šroubových spojů s integrovanou řídicí jednotkou CVIR od společnosti Desoutter. Řídicí jednotka je propojena s ostatními systémy – se šroubovákem, s ERP systémem jako například SAP a se samotnými komponentami. Podle toho, jaká varianta produktu se má právě vyrobit, se použijí různé komponenty. Každá komponenta pak vyžaduje jiný montážní program. Úkolem řídicí jednotky CVIR je zvolit správný montážní program. Komponenty jsou opatřeny kódem produktu obsahujícím potřebné informace, který lze naskenovat. Z databáze (SAP) se pak automaticky vybere odpovídající montážní program a přenese se do řídicí jednotky CVIR, která na jeho základě bude řídit šroubovák. V dalším kroku pracovník může nainstalovat komponentu. Data o montáži se v reálném čase přenesou do aplikace „CVI NET WEB“, která je propojena s cloudovým softwarem řídicí jednotky. Data se synchronizují a budou dostupná ostatním systémům pro účely dokumentace a analýzy. Uživatel může zobrazit všechny informace o šroubových spojích přes aplikaci „CVI NET WEB“ v grafické podobě, analyzovat je a optimalizovat montáž.

Po připojení CVIR k systému SAP je možné na jediné pracovní stanici vyrobit až 500 variant produktů. Desoutter 4.0 podporuje všechny objemy výroby s využitím moderních technologií – od hromadné výroby až po výrobu jednotlivých kusů (Batch Size 1). 

Podívejte se na naši virtuální ukázku CVI3 Vision a získejte další informace o současné generaci našich řídicích jednotek:

Cart

Váš košík

Položka odstraněna. Vrátit zpět