Průmyslová revoluce – Od Průmyslu 1.0 k Průmyslu 4.0

Průmyslová revoluce – Od Průmyslu 1.0 k Průmyslu 4.0


Technický pokrok zákonitě mění způsob, jakým lidé vyrábějí věci. Krok směrem k výrobním technologiím, které se v minulosti od těch současných značně lišily, označujeme také jako průmyslovou revoluci. Nové výrobní technologie zásadně změnily pracovní podmínky a životní styl lidí. Jaké průmyslové revoluce již máme za sebou a v jaké fázi vývoje se nacházíme právě teď? „Od první průmyslové revoluce k Průmyslu 4.0“

První průmyslová revoluce odstartovala v 18. století objevením parní energie a mechanizací výroby. Mechanizovaná verze kolovratů se zasloužila o osminásobné zvýšení objemu výroby vlákna za stejný čas. O páře se tou dobou již vědělo. Její nasazení v oblasti průmyslové výroby však bylo největším převratem při zvyšování produktivity lidské práce. Místo toho, aby pracovníci ručně poháněli tkalcovské stavy, o jejich pohon se postaraly parní motory. Vynálezy, jakými byly například parník (o nějakých 100 později) nebo parní lokomotivy, znamenaly další velké změny, protože lidé i zboží se mohli přesouvat na velké vzdálenosti mnohem rychleji.

Druhá průmyslová revoluce začala v 19. století objevem elektrické energie a zavedením montážních výrobních linek. Henry Ford (1863–1947) si nápad hromadné výroby přinesl z jatek v Chicagu: Prasata byla zavěšená na pásových dopravnících a každý řezník vykonával pouze část bourání zvířete. Henry Ford tento princip převedl do prostředí automobilové výroby a drasticky změnil její proces. Zatímco dříve jedna stanice kompletovala celý automobil, nyní byly vozy vyráběny po jednotlivých krocích na lince – což bylo výrazně rychlejší a navíc levnější.

Třetí průmyslová revoluce začala v 70. letech 20. století, kdy byla zavedena částečná automatizace prostřednictvím paměťově programovatelných řídicích prvků a počítačů. Od té doby jsme pokročili o notný kus kupředu k automatizaci celých výrobních procesů. Jako příklad můžeme uvést roboty vykonávající naprogramované sekvence operací bez zásahu člověka.

V současné době zavádíme čtvrtou průmyslovou revoluci. Ta se vyznačuje aplikací informačních a komunikačních technologií v průmyslovém prostředí. Označuje se také jako Průmysl 4.0. Staví na vynálezech třetí průmyslové revoluce. Výrobní systémy, které jsou již vybaveny počítačovými technologiemi, jsou doplněny o síťové připojení a internet. To jim umožňuje komunikovat s ostatními závody a informovat o vlastním stavu. Jedná se o další krok v automatizaci výroby. Zapojení všech systémů do sítě vede k vytvoření „kyberneticko-fyzikálních výrobních systémů“, a tím pádem ke vzniku chytrých továren, ve kterých výrobní systémy, komponenty a lidé komunikují přes síť a kde je výroba téměř autonomní.

Cart

Váš košík

Položka odstraněna. Vrátit zpět